smějící soutěžící postupující

smějící soutěžící postupující