Stánkaři - umístění stánků

22.11.2014 21:19

V záložce >Další informace<>Stánkaři< je nově vložen plánek, ještě volných, stánků. (přejít na stránku)