Národní soutěž Folkový kvítek 

PODMÍNKY

 • Dětské autorsko-interpretační soutěže se může účastnit sólista, duo nebo skupina.
 • Věk všech soutěžících nesmí v roce konání finále přesáhnout 18ti let. Pro tento ročník to znamená, že soutěžící v den finále 12.5.2018 smí mít věk maximálně 18 let, 4 měsíce a 14 dní, což je ještě v toleranci soutěže.
 • Přihlášení od chvíle podání přihlášky nesmí měnit po dobu soutěže sestavu skupiny či dua.
 • Písničky musí být vlastní v žánrech: folk, country, folk-rock, bluegrass, spiritual, gospel a trampská píseň.
 • Autorské musí být jak texty, tak i hudba. Autorství písní potvrdí soutěžící podpisem čestného prohlášení v přihlášce.
 • Přihláškou je zaslaná nahrávka nejméně tří písní nejpozději do data uzávěrky soutěže.
 • Datum uzávěrky je 20. duben 2018
 • Spolu s nahrávkou zašle soutěžící texty nahraných písní. V případě cizojazyčného textu i český překlad.
 • Do soutěže se mohou opakovaně hlásit i finalisté minulých ročníků, musí však soutěžit s písničkami, které v minulosti v soutěži nezazněly.
 • Všichni přihlášení, s výjimkou těch, kteří nesplnily soutěžní podmínky (jiný hudební žánr, věk soutěžících, pozdě zaslaná přihláška) jsou pořadatelem pozváni do postupových kol. Zde na místě obdrží přihlášku, kterou před zahájením postupového kola vyplní a předají odborné porotě.
 • V případě, že se přihlášený nebude moci z objektivních důvodů na postupové kolo dostavit, zaslaná nahrávka postupuje do tzv. ústředního kola.
 • Ústřední kolo probíhá bez účasti soutěžících poslechem nahrávky odbornou porotou. Porota nehodnotí technickou úroveň nahrávky.
 • Z postupových kol do finále postupují jen ti nejlepší. Tedy není pravidlem, že z každého kola postoupí určený počet. Může se stát, že z postupového kola postoupí všichni, ale také nikdo. Postupového kola je vždy přítomen ředitel soutěže, nebo jeho zástupce. 
 • Je nepřípustné používat při vystoupení playback nebo half-playback.
 • Do národního finále postupuje zpravidla 6 sólistů a 6 skupin/duet. V případě mimořádného talentu je v moci pořadatele tento počet změnit.
 • Adresa pro zasílání nahrávek a přihlášek: KVĚT, Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1 (sídlo organizátora)

  Jiří Hopp, Nad Štolou 6, 170 00 Praha 7 (ředitel soutěže)

  e-mail: jiri.hopp@hvezdynavltave.cz