stánkařům - první vaštovka

06.11.2016 17:28

v záložce STÁNKY je k nahlédnutí plánek pro možnost zajištění záboru a spolu s vyplněnou přihláškou 2017 si zasláním do štábu FK zajistíte místo prodeje na akci (přejít na stránku STÁNKAŘI)